[wpml_language_selector_widget]

Ingangsdatum: 1 september 2020

 

Wij verzamelen bepaalde informatie via onze website, die te vinden is op www.melokid.com (onze “Website”), onder andere via de producten en diensten die op de website worden aangeboden. Op deze pagina (dit “privacybeleid”) worden ons beleid en onze procedures uiteengezet met betrekking tot het verzamelen en verwerken van informatie waarmee een individuele gebruiker kan worden geïdentificeerd of die kan worden gebruikt om contact met hem of haar op te nemen of hem of haar te lokaliseren (“persoonlijk identificeerbare informatie” of “PII”).

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en op de producten en diensten die via onze website worden aangeboden. Het is niet van toepassing op sites of diensten van derden die gekoppeld zijn aan onze website of die worden aanbevolen of waarnaar wordt verwezen via onze website, via onze producten of diensten of door onze medewerkers. En het is niet van toepassing op enige andere website, product of dienst die wordt beheerd door Melokid, of op enige van onze offline activiteiten.

 

PII die we verzamelen

Wij verzamelen de volgende Persoonlijk Identificeerbare Informatie van gebruikers die onze producten of diensten kopen: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankgegevens en/of transferWise rekeningnummer.

 

We gebruiken ook “cookies” om bepaalde informatie te verzamelen van alle gebruikers, inclusief webbezoekers die niets kopen via onze website. Een cookie is een reeks gegevens die ons systeem naar uw computer stuurt en vervolgens gebruikt om uw computer te identificeren wanneer u terugkeert naar onze website. Cookies geven ons gebruiksgegevens, zoals hoe vaak je de site bezoekt, waar je naartoe gaat en wat je doet.

 

Ons gebruik van PII

Wij gebruiken uw persoonlijk identificeerbare gegevens om uw Melokid artiestenaccount aan te maken voor de digitale muziekdistributiedienst van Melokid (“Dienst”), om de dienst te beheren, om met u te communiceren over producten en diensten die u hebt aangeschaft, om u aanvullende producten en diensten aan te bieden en om u te factureren en te factureren. We gebruiken die informatie ook voor zover dat nodig is om de servicevoorwaarden van onze website af te dwingen en om dreigende schade aan personen of eigendommen te voorkomen.

 

We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u de informatie kan bieden die u waarschijnlijk nodig hebt. Wanneer u bijvoorbeeld terugkeert naar onze website, identificeren cookies u en vragen ze de site om uw gebruikersnaam (niet uw wachtwoord), zodat u zich sneller kunt aanmelden. Cookies stellen onze website ook in staat om u te herinneren aan uw eerdere aankopen en om gelijksoortige producten en diensten voor te stellen. Tot slot gebruiken we de informatie die we via cookies verkrijgen om statistische informatie over het gebruik van onze website samen te stellen, zoals de tijd die gebruikers op de site doorbrengen en de pagina’s die ze het vaakst bezoeken. Deze statistieken bevatten geen PII.

 

Bescherming van PII

We maken gebruik van gegevensbeveiligingsmiddelen om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Helaas kunnen we zelfs met deze maatregelen de veiligheid van PII niet garanderen. Door onze website of de service te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat wij een dergelijke garantie niet geven en dat u onze website en de service op eigen risico gebruikt.

 

Toegang van contractanten en derden tot PII

Wij geven bepaalde onafhankelijke aannemers toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie. Deze aannemers helpen ons bij het leveren van artistieke diensten. Al deze contractanten moeten contracten ondertekenen waarin ze beloven PII te beschermen volgens procedures die redelijk vergelijkbaar zijn met de onze. (Gebruikers zijn geen derde begunstigden van deze contracten). We kunnen ook PII bekendmaken aan advocaten, incassobureaus of wetshandhavingsinstanties om mogelijke schendingen van het beleid voor geautoriseerd gebruik, andere contractschendingen of illegaal gedrag aan te pakken. En we geven alle informatie vrij die wordt geëist in een gerechtelijk bevel of die anderszins wettelijk vereist is of om een dreigend gevaar voor personen of eigendommen te voorkomen. Tot slot kunnen we PII delen in verband met een bedrijfstransactie, zoals een fusie of verkoop van Melokid of gelieerde bedrijven, of een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa of van het product of de servicelijn die u van ons hebt ontvangen, of een faillissement.

 

Zoals hierboven vermeld, stellen we gebruiksstatistieken van onze website samen op basis van gegevens die via cookies zijn verzameld. We kunnen deze statistieken publiceren of delen met derden, maar ze bevatten geen PII.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, delen we geen PII met derden.

 

Uw PII inzien en corrigeren

U kunt alle persoonlijk identificeerbare informatie die we opslaan openen en wijzigen via de pagina “account” van de service.

 

Wijziging van het privacybeleid

We kunnen het privacybeleid te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op deze pagina of op een vervolgpagina te plaatsen. De nieuwe versie wordt van kracht op de datum waarop deze wordt gepost, die bovenaan de pagina wordt vermeld als de nieuwe ingangsdatum.

 

Naleving van de GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Ingangsdatum: 1 september 2020

Melokid voldoet aan de General Data Protection Regulation (GDPR), die de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van personen binnen de Europese Unie (EU) regelt.

Uw rechten onder GDPR:

  • Recht op toegang: U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. We zullen u op verzoek een kopie geven van de gegevens die we over u bewaren.
  • Recht op correctie: U hebt het recht om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan te vragen.
  • Recht op wissen (recht om te worden vergeten): U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en door te geven aan een andere gegevensbeheerder.
  • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen of voor direct marketingdoeleinden.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Melokid heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op info@melokid.com.

 

Gegevensbeveiliging: We nemen passende maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

 

Bewaren van gegevens: We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Klachten: Als u zich zorgen maakt over onze gegevensverwerkingspraktijken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Neem contact met ons op: Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens of dit GDPR-gedeelte, neem dan contact met ons op via info@melokid.com.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Klik hier om meer te leren over ons cookiebeleid.